فرهنگ لغت

چاپ برحسب تقاضا

چاپ بر اساس تقاضا یا POD یک مدل کسب و کار تجارت الکترونیک است که شامل کار با یک ارائه دهنده چاپ برای سفارشی کردن محصولات دارای برچسب سفید است. سپس این محصولات را به صورت پیش‌سفارش تحت برچسب یا برند خود می‌فروشید.

A

به زودی تکمیل می گردد.

به زودی تکمیل می گردد.

B

به زودی تکمیل می گردد.

به زودی تکمیل می گردد.

C

به زودی تکمیل می گردد.

به زودی تکمیل می گردد.

D

به زودی تکمیل می گردد.

به زودی تکمیل می گردد.

E

به زودی تکمیل می گردد.

به زودی تکمیل می گردد.

F

به زودی تکمیل می گردد.

به زودی تکمیل می گردد.

G

به زودی تکمیل می گردد.

به زودی تکمیل می گردد.

I

به زودی تکمیل می گردد.

به زودی تکمیل می گردد.

M

به زودی تکمیل می گردد.

به زودی تکمیل می گردد.

به زودی تکمیل می گردد.

به زودی تکمیل می گردد.

به زودی تکمیل می گردد.

به زودی تکمیل می گردد.

به زودی تکمیل می گردد.

به زودی تکمیل می گردد.

P

به زودی تکمیل می گردد.

به زودی تکمیل می گردد.

به زودی تکمیل می گردد.

S

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

T

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.