چرا

مدوپد چه مشکلی را حل می کند

Text after title text example
چرا

مدوپد چه مشکلی را حل می کند

Text after title text example
چرا

مدوپد چه مشکلی را حل می کند

Text after title text example
چرا

مدوپد چه مشکلی را حل می کند

Text after title text example
چرا

مدوپد چه مشکلی را حل می کند

Text after title text example

تازه اول راهیم...

هر کسی به مدل خودش فکر می کنه، سلیقه و ایده خود را دارد، اما چرا همه محدود انتخاب دارند در پوشاک یا دکوراسیون یا …دنیای ما سفارشی است. دنیایی که نیاز نیست هم یکسان بپوشند. باورمون اینست که در دسترس باشیم. 

اطلاعات اولیه مدوپد

دوره به روزرسانی سالیانه ( سال ۱۴۰۰)

میزان سرمایه تاکنون

شماره خفن
0

تعداد سرمایه‌گذاران

صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر
0

ارزش هر سهم ما

ریال
0

اطلاعات مالی مدوپد

دوره به روزرسانی ۳ ماهه ( ۱۴۰۱ فصل بهار)

جمع درآمد تجمیعی

شماره خفن
0

تعداد سفارش

شماره خفن
0

جمع درآمد تجمیعی

شماره خفن
0

جمع درآمد تجمیعی

شماره خفن
0